Tag: can-ap-moi-chat-lanh (Tìm thấy 1 bài viết liên quan)
Cách cân cáp điều hòa, cân áp môi chất lạnh (gas lạnh) qua van tiết lưu, ống mao dẫn

Cân cáp ở đây thực chất là việc đo trở lực của môi chất lạnh khi đi qua ống mao với máy nén sẽ lắp vào hệ thống hay gọi là độ giáng áp Delta P (Giữa áp suất ngưng tụ và áp suất bay hơi) qua thiết bị tiết lưu (throttle device). Thực ra việc đã có độ giáng áp cần thiết thì việc tính trở lực để suy ngược ra số ống mao cần sử dụng vẫn được nhưng khá phức tạp.