Tag: chinh-sach-doi-tra (Tìm thấy 1 bài viết liên quan)
Chính sách Đổi - Trả

Đổi - Trả hàng là một trong số những chính sách đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua khách hàng sẽ được đổi mới sản phẩm có